Được sự nhất trí của ông Phạm Mạnh Hùng Giám đốc VNPT- Vina phone Bắc Kạn. Ngày 23 tháng 9 năm 2016…